Технология

Преди да започнем нашата дейност, проведохме дълго проучване на методите и технологиите за отглеждане на охлюви. Според географското положение на терена, специфичните климатични и почвени особености ние избрахме френския (полуинтензивен) метод като най-подходящ за нашата ферма. В момента отглеждаме охлюви от най-популярния вид -  Helix Aspersa Maxima (Gros-Gris).

Фермата е изградена и регистрирана според всички стандарти и изисквания. Цялостното оборудване е закупено от водещи европейски фирми в областта, съобразено с най-новите технологии за отглеждане. Производственият цикъл включва всички етапи от развитието на охлювите.

Горди сме от факта, че след задълбочени проучвания и редица тестове, с помощта на експерти, успяхме да създадем собствена формула от натурални компоненти за фураж. Той се произвежда в сертифициран  фуражен завод и е съобразен със специфичните нужди на охлювите, за което свидетелстват и отличните вкусови качества на нашата продукция.

 

Нашето желание е да продължим да работим усилено, за да поддържаме високото ниво на качество на нашите охлюви.

Целта ни е в бъдеще да разширяваме производствената си дейност като увеличим капацитета на парковите места на стопанството и изградим база за съхранение и преработка на охлюви.