Фермата се намира в североизточна България, в с. Българево, община Каварна в район, включен в екологичната система от защитени зони в ЕС – Натура 2000. Това е най-близкото населено място до природния резерват „Калиакра“,     който се характеризира освен с богати растителни и животински видове и с това, че е единственият резерват в България, включващ и защитена морска акватория. Именно чистата природа и благоприятните климатични условия правят района на село Българево идеалното място за отглеждане на охлюви в екологично чиста среда и предпоставка за високото качество на нашата продукция.